Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 290
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
31080537: Ján Kocka
40317129: Ján Kršiak
43866921: Ján Kršiak JK
17901197: Ján Ludrovan
40543552: Ján Martinka
34792503: Ján Melich
43430431: Ján Mlynárik
10927093: Ján Mohyla
43728367: Ján Parničan
34788743: Ján Paulovič
40540642: Ján Pavlovic ml.
40544583: Ján Popunda
34789081: Ján Rausa
34793127: Ján Sámel
17992842: Ján Šebian DREVOVÝROBA
44610556: Ján Šorec
17897637: Ján Šorec STOTESS
43420401: Ján Urban
43554873: Ján Vyletel
44425741: Jana Fojtíková JF STYLE